Lenovo Rescue System 4.0.0.4212

Lenovo Rescue System 4.0.0.4212

CyberLink Corp. – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Lenovo cứu hộ hệ thống cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng sao lưu và phục hồi hệ thống tập tin, ứng dụng, trình điều khiển và tập tin người sử dụng.

Tổng quan

Lenovo Rescue System là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi CyberLink Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.231 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo Rescue System là 4.0.0.4212, phát hành vào ngày 14/11/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/03/2010.

Lenovo Rescue System đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Lenovo Rescue System đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Lenovo Rescue System!

Cài đặt

người sử dụng 2.231 UpdateStar có Lenovo Rescue System cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản